RESPONSABILITA’ DEL SITO

RESPONSABILITA’ DEL SITO

Disclaimer

De volgende bepalingen zijn van toepassing op de website van HOTEL NEAPOLIS

Toestemming

Door deze website te bezoeken, aanvaardt de gebruiker de volgende voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van onze website of de bepalingen daarvan te allen tijde geheel of gedeeltelijk te verwijderen, te wijzigen en/of aan te vullen.

Aanwezigheid op internet

De informatie op onze website is met de grootst mogelijke zorg gecontroleerd; er wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard voor fouten, omissies of resultaten die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. De inhoud van onze site is louter informatief en kan op geen enkele manier worden beschouwd als een aanbod. Het verzenden van informatie van onze website, het raadplegen en ontvangen ervan vormt geen contractuele relatie tussen de ontvanger en ons bedrijf.

Copyright

De pagina's, documenten en andere materialen die door ons worden geproduceerd of beschikbaar worden gesteld, vallen onder het Italiaanse auteursrecht. Het gebruik, de vermenigvuldiging en het hergebruik ervan voor privé- of commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden zonder onze voorafgaande toestemming.

Afwijzing van garantie en aansprakelijkheid

De informatie op deze site wordt beschikbaar gesteld zonder enige garantie. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik of het niet kunnen gebruiken ervan. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op gevolgschade (in het bijzonder, maar niet beperkt tot, productieonderbreking, gebruiksderving, winstderving en andere directe en indirecte schade) en/of internetprestaties (zoals virussen, defecte onderdelen, storingen, misbruik door derden) en/of verlies van gegevens/programma's in de computersystemen van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid van de medewerkers is uitgesloten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van externe internetsites die toegankelijk zijn via links op deze site of die ernaar verwijzen.

Gegevensbescherming

De bescherming van gebruikersgegevens is belangrijk voor ons. Gegevens die worden verzameld via raadplegingen op onze website of via gebruikersberichten worden met de grootste zorg behandeld. Voor externe websites die toegankelijk zijn via links, is naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming niet gegarandeerd.

Bij het raadplegen van de website van HOTEL NEAPOLIS worden automatisch algemene gegevens verzameld (zoals de datum van het bezoek en het IP-adres van de gebruiker). HOTEL NEAPOLIS kan de persoonlijke gegevens van de gebruiker niet traceren op basis van deze informatie.

HOTEL NEAPOLIS maakt gebruik van eigen cookies (tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker) om anonieme statistische informatie te verzamelen over hoe gebruikers de website gebruiken. Met deze informatie kan HOTEL NEAPOLIS ook de functionaliteit van de website optimaliseren. HOTEL NEAPOLIS werkt ook met Google Analytics en Google Ads, Facebook, LinkedIn en Twitter op het gebied van webanalyse en online marketing. Deze laatste gebruiken ook cookies.

U kunt op elk gewenst moment cookies verwijderen of het gebruik ervan uitschakelen via de instellingen van uw browser.

Toepasselijk recht en jurisdictie / spaarclausule

De rechtbanken van het hoofdkantoor van HOTEL NEAPOLIS in Napels -IT- zijn bevoegd voor alle geschillen die worden voorgelegd door bezoekers en gebruikers van de website van HOTEL NEAPOLIS en die voortvloeien uit het gebruik of de raadpleging van deze website. Uitsluitend de Italiaanse wet is van toepassing. Als een rechtbank een van deze bepalingen niet van toepassing verklaart, wordt die bepaling toegepast voor zover toegestaan, zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van de overige bepalingen.